วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ฮาร์ดแวร์(Hardware)
ฮาร์ดแวร์(Hardware)
ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนที่ประกอบที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นต้น

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะมีฮาร์ดแวร์หลักๆ ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจากอุปกรณ์นำเข้าต่างๆ ซึ่งภายในตัวเครื่องจะมีอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงวงจรหลัก หม้อแปลงไฟฟ้า ซีพียู ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง เป็นต้นโมเด็มและแฟกซ์ (Modem and Fax) เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นตัวเชื่อมโยง ซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบสแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงรูปภาพ หรือสิ่งพิมพ์ที่อยู่ภายนอก เข้าไปแสดงหรือแก้ไข ภายในคอมพิวเตอร์ได้
จอภาพ (Monitor) ทำหน้าที่แสดงผลข้อความ รูปภาพ
ดิสก์ไดร์ฟ (Disk drive) เป็นอุปกรณ์อ่าน-เขียนข้อมูลบนดิสก์เก็ต
คีย์บอร์ด (Keyboard)ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แล้วจะส่งข้อมูลต่อไปยังจอภาพ หรือทางเครื่องพิมพ์
เมาส์ (Mouse) เป็นส่วนที่ใช้สั่งงานด้วยการชี้และเลือกสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนจอภาพ
ลำโพง (Speaker) เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลที่เป็นเสียงของคอมพิวเตอร์ โดยทำงานกับการ์ดเสียง (Sound Gard)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น